ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗ Ν.Α. ΣΑΜΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗ Ν.Α. ΣΑΜΟΥ

 

Κύριε Νομάρχη,

Έχουν παρέλθει οκτώ μήνες από τότε που συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Νομαρχίας, μέλος της οποίας είμαι και σ’ όλο αυτό το διάστημα δεν έλαβε χώρα ούτε μια συνεδρίασή της. Αδυνατώ να κατανοήσω τα αίτια αυτής της ολιγωρίας, αφού και κατ’ ιδίαν σας υπενθύμισα το ζήτημα και το έθιξα σε δημόσια τοποθέτησή μου παρουσία σας, κατά την παρέμβασή μου στο 1ο αναπτυξιακό συνέδριο που έγινε τον περασμένο μήνα.

Η σύγκλιση της καθίσταται πλέον επιτακτική, ιδιαίτερα μετά τα τελευταία γεγονότα (παράνομη μεταφορά περιπτέρου, χωρίς τη σαφώς ορισμένη νομοθετικά έγκρισή σας, μπροστά στην είσοδο ενός χαρακτηρισμένου και σπουδαίου για τον Νομό νεότερου ιστορικού και σε λειτουργία με την ίδια ακριβώς χρήση μνημείου, την Πορφυριάδα, διανοίξεις δρόμων με παράλληλη καταστροφή παλιών μονοπατιών σε περιοχές ενταγμένες στο NATURA 2000 ή και σε περιοχή ζώνης Α, απολύτου δηλαδή προστασίας κατά το χωροταξικό –περιοχή Ευαγγελίστριας και Σεϊτάνια αντίστοιχα-, ακόμη και οι παρεμβάσεις σε βάρος του πρασίνου σε αστικές ζώνες, που διευρύνουν το σύγχρονο πολιτισμικό και περιβαλλοντικό έλλειμμα, φρονώ ότι κάθε άλλο παρά ασυγκίνητο θα πρέπει ως Αρχή και πρόσωπο να σας αφήνουν).

Κοντά σ’ αυτά σας επισημαίνω το υδρολογικό και ενεργειακό πρόβλημα για το Νομό μας (ξοδεύουμε τις τελευταίες εφεδρείες), αλλά και το ζήτημα της ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ, προκειμένου να αξιολογηθούν και από την περιβαλλοντική διάστασή τους πριν σταλούν στην Αθήνα για τελική έγκριση. Επειδή πιστεύω μου είναι ότι η πρόληψη και η έγκαιρη χάραξη μιας στρατηγικής, την ευθύνη της οποίας σαφώς και έχετε εσείς αφού λάβετε υπ’ όψη τεκμηριωμένες εισηγήσεις από τους αρμόδιους φορείς, θα ωθήσει δημιουργικά την περιοχή σε μια νέα εποχή που κάθε άλλο παρά εύκολη σε πολλούς τομείς και για πολλούς λόγους προδιαγράφεται, θα περιορισθώ στα παραπάνω, όσο κι αν ξέρω ότι ο Νομός είναι ευάλωτος σε πολλά. Όπως π.χ. στις φυσικές –αλλά και υπό την επίδραση ανθρωπογενών παρεμβάσεων, ενεργειών ή παραλείψεων των φορέων διοίκησης- καταστροφές, στο γεγονός ότι δεν έχει στο βαθμό που όφειλε αξιοποιήσει την ευαισθητοποίηση και τις δυνατότητες παρέμβασης ενεργών πολιτών (δασοπυροσβέστες, σύλλογοι ή πρόσωπα που καταγράφουν και χαρτογραφούν σπήλαια, ποικιλίες χλωρίδας και πανίδας, ντόπιους σπόρους, γαστρονομικά έθιμα, δραστηριότητες εν γένει οικιακής οικονομίας), ενώ έχει μείνει εξαιρετικά πίσω σε τομείς όπως η ανακύκλωση (η χρηστή έστω διαχείριση του πλούτου) των απορριμμάτων, η βιολογική γεωργία, η εσωτερική διαδημοτική συγκοινωνία και με μια απειλή να επικρέμεται, την επικίνδυνη σμίκρυνση των περισσοτέρων ημιορεινών χωριών μας κ.ά., ζητήματα που είναι τροχοπέδη για την ποιότητα ζωής όλων μας, τροχοπέδη αν θέλετε και για την προσέλκυση επισκεπτών.

Κύριε Νομάρχη,

Απευθύνομαι σε σας προσωπικά όχι μόνο επειδή το ζήτημα της λειτουργίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος είναι της απόλυτης αρμοδιότητάς σας, αφού υπάρχει η τυπική για τη σύστασή της απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, αλλά και για έναν ακόμη (όχι μόνο συμβολικό) λόγο. Δεν ξεχνώ ότι διατελέσατε ο πρώτος Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ύστερα από τη θέσπισή της και κατά τη διάρκεια όλης  της θητείας της πρώτης Αιρετής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (1995 -19998) και θελήσατε τότε και καταφέρατε να αναδείξετε το ρόλο που της αρμόζει και της αναλογεί.  

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η λειτουργία της έχει μηδενικό κόστος, αφού οι (εντελώς αμισθί) υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν τα μέλη της δεν στοιχίζουν το παραμικρό στον πολύ χαμηλό προϋπολογισμό της Ν.Α., σε αντίθεση με αυτούς που την απαρτίζουν (και ιδιαίτερα εκείνους που δεν διαμένουν στην πρωτεύουσα του Νομού), που επιβαρύνονται και σε χρόνο και σε κόστος.

Κι αν επιμένω στη λειτουργία της Επιτροπής Περιβάλλοντος είναι ότι θέλω να δώσω έμφαση στη δυνητική πλευρά του ζητήματος, στον εποικοδομητικό ρόλο της και όχι στην ευρέως διαδεδομένη αντίληψη «αν θέλει κάποιος να διαιωνίσει ένα πρόβλημα δεν έχει παρά να δημιουργήσει μια ακόμη επιτροπή», που με τόσα που έχουν δει τα μάτια μας στη χώρα αυτή, δεν μπορεί για την ώρα να καταπολεμηθεί.

Κύριε Νομάρχη,

Θέλω να πιστεύω ότι η απάντησή σας θα είναι έγκαιρη και καταλυτική για την άμεση  λειτουργία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ειδικά μετά τα άμεσα ζητήματα, πάνω στα οποία καλείται να τεκμηριώσει και εισηγηθεί τη γνωμάτευση της και σας ανέφερα προηγουμένως, που δεν «σηκώνουν» την παραμικρή αναβολή. Σε αντίθετη άλλη περίπτωση, λειτουργία της δηλαδή σε εύθετο χρόνο, όταν και θα έχουν δρομολογηθεί καταστάσεις, ειδικά με την ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ, από το οποίο ο Νομός (ως τελευταία ουσιαστικά ευκαιρία, ακόμα και λόγω της επικείμενης διοικητικής μεταρρύθμισης και ανεξάρτητα του τελικού εγκεκριμένου ποσού) καλείται να διαχειριστεί και αξιοποιήσει με τον πλέον σώφρονα τρόπο και πιθανά σε αντίθεση με όσα έπραξε κατά την εφαρμογή των προηγούμενων Κοινοτικών Πλαισίων, από τα οποία κάθε άλλο παρά τα προσδοκόμενα αποκόμισε, η πρακτική αυτή μάλλον σαν εκπλήρωση μιας συμβατικής υποχρέωσης απέναντι στον Νομοθέτη που θέσπισε τη σύσταση και λειτουργία της θα θεωρηθεί.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την υπομονή που θεωρώ ότι θα δείξετε διαβάζοντας προσεκτικά τα επιχειρήματα μου για την άμεση και σωστή λειτουργία της Επιτροπής Περιβάλλοντος και ανυπομονώ για την απάντησή σας.

 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ

 

Μέλος της (επί οκτώ μήνες μη λειτουργούσας)

Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ν.Α. Σάμου

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s