Σκούπα στα κλειστά επαγγέλµατα

Οριζόντια ανατροπή όλων των περιορισµών προβλέπει το νοµοσχέδιο

ΡΕΠΟΡΤΆΖ: Ειρήνη Χρυσολωρά

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

Ολική ανατροπή στο καθεστώς που διέπει σήµερα την άσκηση δεκάδων επαγγελµάτων, από τους δικηγόρους µέχρι τους ιδιοκτήτες σχολών χορού, φέρνει το νοµοσχέδιο που παρουσίασε χθες ο υπουργός Οικονοµικών στο Υπουργικό Συµβούλιο.

Το νοµοσχέδιο σαρώνει µε τις διατάξεις του µια σειρά από αδικαιολόγητους, όπως τους χαρακτηρίζει, περιορισµούς στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο στους ενδιαφερόµενους να ασκήσουν το επάγγελµα που επιθυµούν. Η ανατροπή αυτή σε καθεστώτα δεκαετιών έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις µεταξύ των ενδιαφεροµένων, όπως οι φαρµακοποιοί και οι µηχανικοί. Σύντοµα, εξάλλου, δεκάδες άλλοι κλάδοι επαγγελµατιών θα διαπιστώσουν ότι οι διατάξεις του νοµοσχεδίου αγγίζουν και αυτούς, καθώς έχουν γενικό χαρακτήρα υπηρετώντας την αρχή της «επαγγελµατικής ελευθερίας», όπως σηµειώνει το νοµοσχέδιο.

Ειδικότερα, στο πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου καταργούνται οι εξής περιορισµοί:

n Ως προς τον αριθµό των προσώπων που µπορούν να ασκήσουν ένα επάγγελµα (πληθυσµιακά κριτήρια).

n Η εξάρτηση τηςδιοικητικής άδειας από την ύπαρξη «πραγµατικής ανάγκης» κατά την κρίση της διοικητικής αρχής.

n Γεωγραφικοί περιορισµοί. n Ελάχιστες αποστάσεις µεταξύ των όµοιων επαγγελµατικών εγκαταστάσεων.

n Προβλέψεις, είτε αποκλειστικής διάθεσης είτε απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών, από ορισµένες κατηγορίες επαγγελµατικών εγκαταστάσεων.

n Επιβολή ή απαγόρευση ασκήσεως επαγγέλµατος µε ορισµένη εταιρική µορφή.

n Περιορισµοί που σχετίζονται µε τη συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο.

n Επιβολή υποχρεωτικών κατώτατων ή ανώτατων αµοιβών ή τιµών. n Απαίτηση χορήγησης προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλµατος.

Οι περιορισµοί αυτοί καταργούνται 4 µήνες µετά την ψήφιση του νόµου, εκτός αν στο διάστηµα αυτό εκδοθεί Προεδρικό ∆ιάταγµα που θα επιτρέπει εξαιρέσεις για συγκεκριµένο επάγγελµα για λόγους «επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος». Με άλλα λόγια, αν το αρµόδιο υπουργείο δεν σπεύσει στους επόµενους 4 µήνες από την ψήφιση του νόµου να θεσπίσει εκ νέου περιορισµούς και µάλιστα αιτιολογηµένους µε βάση το δηµόσιο συµφέρον, τότε το κάθε επάγγελµα που σήµερα είναι κλειστό θα είναι προσβάσιµο σε όλους. Οσοι το ασκούν θα αµείβονται µε βάση τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, χωρίς διοικητικά καθοριζόµενες τιµές ή αµοιβές.

Στο δεύτερο µέρος του, το νοµοσχέδιο περιέχει ειδικές διατάξεις για την άρση των περιορισµών στα επαγγέλµατα των δικηγόρων, των συµβολαιογράφων, των µηχανικών και αρχιτεκτόνων και των ορκωτών ελεγκτών.

Το υπουργείοΟικονοµικών υποστηρίζει ότι από το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων θα προκύψουν οφέλη για το κοινωνικό σύνολο και για την ανάπτυξη, καθώς θα µειωθεί η τιµή των παρεχοµένων υπηρεσιών και θα διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας των νέων επαγγελµατιών, θα βελτιωθεί µεσοπρόθεσµα η ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών λόγω ανταγωνισµού και θα αυξηθεί τελικά η παραγωγικότητα της οικονοµίας.

Χαρακτηριστικά επικαλούνται στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία η Ελλάδα έχει το υψηλότερο κόστος νοµικών υπηρεσιών για µεταβιβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση (6.140 ευρώ για µεταβίβαση αξίας 250.000

ευρώ, έναντι 2.448 στο αµέσως επόµενο Βέλγιο).

Ο ΣΚΟΠΟΣ

Το υπουργείο Οικονοµικών υποστηρίζει ότι το άνοιγµα θα µειώσει αισθητά το κόστος των υπηρεσιών

Εκκληση Παπανδρέου για συναίνεση στην «ιστορική αλλαγή»
ΡΕΠΟΡΤΆΖ: Γιώργος Χρ. Παπαχρήστος

«ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ» θεωρεί η κυβέρνηση ότι αποτελεί το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων και σύµφωνα µε τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο χθεσινό Υπουργικό Συµβούλιο, η προσδοκία της κυβέρνησης είναι ότι η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων θα αποτελέσει το όχηµα για την ανάπτυξη της χώρας. Αποψη που συµµερίστηκε καθολικά το Υπουργικό Συµβούλιο, το οποίο χωρίς ενστάσεις αποδέχθηκε την πρόταση του υπουργού Οικονοµικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου για µια γενική αρχή ότι «όλα τα επαγγέλµατα είναι ανοιχτά».

Στην παρέµβασή του στο Υπουργικό Συµβούλιο, ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου υπογράµµισε ότι πρόκειται για σηµαντική «αλλαγή» στα όσα ίσχυαν στη χώρα επί δεκαετίες και υποστήριξε ότι τα κλειστά επαγγέλµατα γεννήθηκαν από «έναν κατακερµατισµό της πολιτικής, που δηµιούργησε ένα άθροισµα επιµέρους πολιτικών οι οποίες, κατά περίπτωση, βοηθούσαν πελατειακά και συντεχνιακά συµφέροντα αλλά, ακόµα χειρότερα, δηµιουργούσαν βασικές αδικίες και ανισότητες µέσα στην ίδια την ελληνική κοινωνία».

Ο Πρωθυπουργός υπογράµµισε ότι «η Ελλάδα µε αυτά τα χαρακτηριστικά τελείωσε πια», εκτίµησε ότι «η µετάβαση στο νέο καθεστώς δεν είναι εύκολη», σηµείωσε ότι «και δύσκολη είναι και πονάει, αλλά καλώς τελείωσε αυτή η κατάσταση. Είναι η Ελλάδα που πληγώσαµε και που µας πλήγωσε, αλλά και που υπονόµευσε το µέλλον των παιδιών µας, ακόµα και την ασφάλειά µας».

Προέβλεψε ότι η αλλαγή που επέρχεται «θα ξεβολέψει κάποιους, αλλά πιστεύουµε ότι έχει την ευρύτερη υποστήριξη του µεγάλου µέρους της κοινωνίας και αυτό νοµίζω ότι αποτυπώνεται ήδη και στις διαβουλεύσεις που κάνουµε, αλλά και στις αναλύσεις που γίνονται».

Εχει τη σηµασία του το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός για άλλη µια φορά απηύθυνε πρόσκληση στα κόµµατα της αντιπολίτευσης να συναινέσουν στις αλλαγές. Σηµείωσε: «Εχουµε σαφώς ιδεολογικές διαφορές µε άλλα κόµµατα και σαφείς διαχωριστικές γραµµές, αυτό όµως από την άλλη µεριά δεν σηµαίνει ότι δεν κάνουµε και την προσπάθεια – κι ας ανταποκριθούν. Ελπίζουµε να ανταποκριθούν, αλλά αν δεν ανταποκριθούν, έχουν την ευθύνη και τα άλλα κόµµατα του Κοινοβουλίου». Παραδέχθηκε πάντως ότι τα µέτρα του 2010 ήταν «δύσκολα και επώδυνα».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s