ΣΑΜΟΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΡΤΖΙΚΙ

Image: Nikos Noou

Προαναγγέλλεται στην απάντηση σε ερώτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου Ευρωβουλή – Νέα Τετάρτη, 06 Απρ. 2011, 15:56

Πληροφορίες και εξηγήσεις θα ζητήσει η Κομισιόν από τις ελληνικές αρχές για το παράνομο λατομείο και εργοστάσιο παρασκευής τσιμεντομπλόκ στην περιοχή Μερτζίκι, στη νοτιοανατολική πλευρά της Σάμου.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλη Τρεμόπουλου, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Potočnik επιβεβαιώνει το καθεστώς προστασίας που ισχύει στην επίμαχη περιοχή και τονίζει τις ευθύνες των ελληνικών αρχών να την προστατεύσουν αποτελεσματικά και να επιβάλουν κυρώσεις. Στην απάντησή του ο Επίτροπος Περιβάλλοντος:

  • Επαναλαμβάνει σε γενικές γραμμές τους περιορισμούς σε επεμβάσεις και ουσιαστικά δίνει μια διορία στις αρμόδιες Αρχές, που οφείλουν να ελέγξουν τις δραστηριότητες και τις αλλοιώσεις που έχει υποστεί το τοπίο (αποψίλωση πρανών, κατασκευή προβλήτας και διάνοιξη δρόμων).
  • Επισείει τον κίνδυνο να παγώσουν τα κονδύλια για το επίμαχο έργο και να ζητηθεί η επιστροφή πόσων έχουν ήδη εκταμιευθεί.

«Σε συνθήκες οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κρίσης, είναι αδιανόητο το πώς οι τοπικές Αρχές ανέχονται επί τόσους μήνες τέτοιες καταστροφικές και παράνομες δραστηριότητες και δεν υποχρεώνουν τους δράστες να προβούν στην άμεση αποκατάσταση του τοπίου», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Πρόκειται για μια από τις ωραιότερες περιοχές της Σάμου. Μπορεί κάθε λίγο να αναμασούν ότι το φυσικό περιβάλλον είναι ένα από τα κυριότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού, οι πρακτικές τους όμως δείχνουν ότι είτε δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, είτε δεν έχουν τη βούληση να χαράξουν θετικές και βιώσιμες πολιτικές. Τα πρόστιμα που συνήθως συνοδεύουν καταστάσεις ανομίας και μη συμμόρφωσης είναι το μικρότερο κακό, μπροστά στο βάλτωμα της σημερινής κατάστασης και των συνεχιζόμενων πολιτικών του χθες. Ελπίζω οι τοπικοί παράγοντες υπό την πίεση των ενεργών πολιτών της Σάμου να αντιληφθούν επιτέλους τις ευθύνες τους και να κάνουν κάτι για να πάψουν να αναπαράγουν αδιέξοδα και να παραδίδουν όλο και φτωχότερο τον τόπο».

Aκολουθεί η ερώτηση του Μιχ. Τρεμόπουλου και η απάντηση της Κομισιόν

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001194/2011

προς την Επιτροπή

Άρθρο 117 του Κανονισμού

Michail Tremopoulos (Verts/ALE)

Θέμα: Παράνομες εγκαταστάσεις σε προστατευόμενη περιοχή στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου έργου στη Σάμο

Στη νοτιοανατολική πλευρά της Σάμου, στην τοποθεσία Μερτζίκι, περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000 (ΣΑΜΟΣ -ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΗ, με κωδικό GR 41200001) έχει γίνει εκτεταμένη αποξήλωση και εκχέρσωση πρανών, προκειμένου να δημιουργηθεί ικανός επίπεδος χώρος. Στο σημείο αυτό έχει εγκατασταθεί μικρός σπαστήρας, εγκατάσταση μηχανήματος παραγωγής μπετονένιων μπλοκ και γερανοφόρο όχημα, ενώ διαμορφώθηκε έκταση για ελιγμούς του συνόλου εξοπλισμού καθώς και μικρή προβλήτα, προκειμένου να προσεγγίζουν εκεί πλοία που φορτώνουν τα παραγόμενα μπλοκ και τα μεταφέρουν στο Πυθαγόρειο του ίδιου νησιού. Εκεί χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της προβλήτας του τοπικού λιμανιού, έργο συγχρηματοδοτούμενο από κοινοτικά κονδύλια. Για το θέμα αυτό, η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου έχει βεβαιώσει καταπάτηση αιγιαλού και κατασκευή παράνομης προβλήτας. Η επίσημη εποπτική υπηρεσία όμως, παρά τις αναφορές και τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα, ισχυρίζεται ότι δεν διαπίστωσε παρανομίες.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Σε ποιες ενέργειες σχεδιάζει να προβεί, ώστε η προστατευόμενη περιοχή του Μερτζικιού να αποκατασταθεί στην πρότερη μορφή και κατάσταση;

2. Πρόκειται να επιβληθούν κυρώσεις στους αυτουργούς της αλλοίωσης αλλά και στις εποπτικές υπηρεσίες, που αδρανούσαν παρά τις καταγγελίες και επέτρεψαν παρανομίες πολύ μεγάλης κλίμακας σε μια ευαίσθητη περιοχή;

3. Eπιτρέπεται να χρησιμοποιούνται προϊόντα που παράγονται σε παράνομες συνθήκες, σε έργο που συγχρηματοδοτείται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τι κυρώσεις προβλέπονται για την περίπτωση αυτή;

 

ΕL

E-001194/2011

Απάντηση του κ. Potočnik

εξ ονόματος της Επιτροπής

Βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι η συγκεκριμένη μονάδα βρίσκεται στο νησί της Σάμου στα σύνορα του Natura 2000 GR4120001 “Σάμος: Παραλία Αλυκή”. Hπεριοχή διέπεται από προστατευτικό καθεστώς βάσει του άρθρου 6 της οδηγίας για τα οικολογικά ενδιαιτήμτα 92/43/ΕΟΚ, πράγμα που σημαίνει ότι επιβάλλεται να αποφεύγεται κάθε επιδείνωση της. Παράλληλα κάθε δραστηριότητα, με πιθανές σημαντικές επιπτώσεις σε αυτήν πρέπει να αξιολογείται δεόντως ενώ τυχόν άδειες για την ανάπτυξη της επιτρέπεται να εκδοθούν μόνο εφόσον δεν επηρεάζεται η ακεραιότητα της.

Είναι πρωτίστως ευθύνη των αρμόδιων ελληνικών αρχών να μεριμνούν για την επιβολή των ως άνω διατάξεων καθώς και των απαραίτητων  κυρώσεων  σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές για να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπό εξέταση μονάδα και τις εικαζόμενες παρατυπίες.

Όλα τα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών, πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία της. Εάν στη συνέχεια αποδειχθεί παράβαση αυτής της νομοθεσίας, η Επιτροπή δύναται να αναστείλει τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ ή να ζητήσει την ανάκτηση τους.

http://aegaio.blogspot.com/2010/09/blog-post_2424.htmlhttp://logospoliti.blogspot.com/2010/09/blog-post_2146.html

http://aegaio.blogspot.com/2010/09/blog-post_5434.htmlhttp://aegaio.blogspot.com/2010/09/blog-post_1008.html

http://samiakonvima.pblogs.gr/2007/12/160727.html

http://www.ggde.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=166

http://ecology-salonika.org/2010/wp-content/uploads/2011/02/kthma1.jpg

και χάρτης http://ecology-salonika.org/2010/wp-content/uploads/2011/02/xartis.jpg

Η έκθεση αυτοψίας στο http://ecology-salonika.org/2010/wp-content/uploads/2011/02/kepearxi.jpg

ΕΕ αριθ. L 206 της  22.7.1992

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s